За нас


Агрикс България ООД е основана през 2009 г. Компанията осъществява търговска дейност със зърнени и маслодайни култури. В допълнение на това фирмата предлага и семена, препарати и торове на фермери в цялата страна.

Агрикс България ООД е динамична и бързо развиваща се компания която постигна среден годишен ръст от 75% от създаването си.

Работим с утвърдени местни производители, търговци и износители. Агрикс България ООД е надежден и уважаван партньор на няколко мултинационални компании.
Имаме изградена мрежа от търговски представители, които покриват Северна България. Благодарение на това имаме достъп до 69% от продукцията произведена в страната. По този начин Агрикс България може да отговори на предизвикателствата, които поставя динамичният пазар на зърнените и маслодайни култури.

Фирмена култура


Дейността на Агрикс България се основава на принципите на почтенност, уважение, отговорност и бизнес етика. Всички наши служители са обединени от професионалното си отношение към работата и мотивацията да дават най – доброто от себе си. Тези принципи ни превръщат в предпочитан бизнес партньор както за български, така и за чужди компании.

Стратегия за растеж

Нашата визия за развитие на Агрикс България е фокусирана основно върху изграждането и поддържането на дългосрочни партньорства с нашите клиенти базирани на коректно и професионално отношение. Дълбоко вярваме, че дългосрочните партньорства са основна предпоставка за успешното развитие на нашата компания. В Агрикс България работим постоянно за повишаване на нашите капацитет, конкурентоспособност и пазарен дял, като в стратегически план наблягаме на следните елементи:

1. Съществено увеличение на капацитета за съхранение

2. Оптимизиране на логистиката

3. Стартиране на собствено производство на зърнени и маслодайни култури

4. Навлизане на нови международни пазари

5. Затвърждаване и разширяване на търговските ни взаимоотношения с компании и европейски брокери

6. Задълбочаване на партнорствата ни с финансови институции

ДЕЙНОСТТърговия - Зърнени култури

Агрикс България търгува основно с пшеница, царевица, ечемик, слънчоглед и рапица. Основната част от стоката изкупуваме директно от фермери, което е наше конкурентно предимство и ни позволява да предлагаме конкурентни цени. Ние следим отблизо зърнениете пазари и правим анализи, което ни позволява да отговорим успешно на динамичното движение на пазара.
Основната цел на търговиятa в международен мащаб е да свързва държави с недостиг на зърнени култури и държави с излишък. Ние в Агрикс България сме готови да отговорим на търсенето на всяка държава вносител на зърнени и маслодайни култури и да работим с международни търговски компании, брокери и преработватели.

За подобряване ефикасността на работа и повишаване на нашата конкурентоспособност ние от Агрикс България постоянно развиваме и оптимизираме следните спомагателни дейности:

ТРАНСПОРТ

Агрикс България има изградена партньорска мрежа от транспортни фирми и ексклузивни партньорства в тази област. Това ни осигурява сигурност на доставките и по – висока конкурентоспособност.

СЪХРАНЕНИЕ

Агрикс България работи активно за повишаване на капацитета си за съхранение на стратегически локации. Това е съществено предимство, което води до по – голяма пазарна гъвкавост и конкурентоспособност на компанията.

Търговия - семена, препарати и торове

Агрикс България предлага на своите клиенти богата гама от продукти на водещи световни и местни производители. Предлагаме качествени продукти на конкурентни цени и сме на разположение за консултации с цел постигане на оптимални резултати с продуктите закупени от нас.

Агрикс България успешно развива партньорски отношения с фермерите закупили семена, препарати и торове от фирмата и им осигурява последващо изкупуване на тяхната стока.

ПРОДУКТИЗЪРНЕНИ И МАСЛОДАЙНИ КУЛТУРИ


НОВИНИ

КОНТАКТИ